Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr 6 „Promovarea incluziunii sociale” - Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale

De ce să ne alegi

Proiectul, prin actiunile propuse acorda o atenţie deosebită dezvoltarii mecanismelor şi instrumentelor necesare pentru implementarea integrală a conceptului de economie socială, pentru a crea de forme de ocupare inovatoare si flexibile pentru grupurile vulnerabile cu scopul de a promova cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială.

Cele 7 structuri ale economiei sociale infiintate in cadrul proiectului ofera solutii pentru valorificarea forţei de muncă locale si regionale. Activitatile proiectului propun un nou mod de impartire a responsabilităţilor între sfera publică şi privată, bazându-se pe o fundamentare valorica a alegerilor cotidiene.

Proiectul dezvolta instrumente de informare cu privire la domeniul incluziunii sociale, cu un accent aparte asupra economiei sociale drept cadru de dezvoltare a unor instrumente complexe si integrate de incluziune sociala sustinand o economie socială și solidară.

 

 

Urmăriți categoriile de lucru

Descoperiți structurile de economie socială din incubatorul nostru

4 structuri

Structuri sociale ce oferă servicii legate de sănătate și îngrijirea...

6 structuri

Structuri sociale ce oferă servicii de amenajări exterioare și peisagistică...

4 structuri

Structuri sociale ce oferă servicii de publicitate și identitate vizuală